Siena
(25 - 26 czerwca 2013 r.) 
Siena powstała w średniowieczu, a jej pierwotny układ urbanistyczny zachował się do dzisiaj.

 
     

 

Zdjęcia są naszą własnością. Kopiowanie lub rozpowszechnianie zdjęć bez naszej zgody jest niezgodne z prawem!