Salzburg
(3 - 4 czerwca 2015 r.) 
Centralnym zabytkiem Salzburga jest monumentalna, górująca nad miastem twierdza Hohensalzburg, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Wysoki Salzburg. W mieście urodził się i mieszkał Wolfgang Amadeusz Mozart.

 
   
   

 

Zdjęcia są naszą własnością. Kopiowanie lub rozpowszechnianie zdjęć bez naszej zgody jest niezgodne z prawem!